top of page

Vinnere av Zendiumprisen 2020

TUG er vinner av den prestisjetunge #zendiumprisen 2020 sammen med førsteamanuensis tannpleier Anne Elisabeth Munster Halvari "Putty" .

Zendiumprisen 2020 ble utdelt på Universitetet Sørøst-Norge 17. september. (f.v.) Tanntekniker Samir Madrane, tannlegene Kariann Skare og Wuba Kassahun fra Tannhelse uten grenser, kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Wilhelmsen fra Zendium, og førsteamanuensis Anne Elisabeth Münster Halvari, Universitetet Sørøst-Norge.


Zendiumprisen

Zendiumprisen ble etablert i 1992 og deles ut årlig til prosjekter innen forebyggende tann- eller munnhelse. Det er Zendium som står bak prisen på 65 000 kroner, og det er en uavhengig komité som peker ut prisvinner. Komiteen består av representanter for Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og en representant for fylkestannlegene i Norge.


Begrunnelse fra juryen: Tannhelse uten grenser gjør et fantastisk arbeid blant vanskeligstilte i Etiopia. Organisasjonen har klart å bygge opp en tverrfaglig organisasjon i Norge, og har et bredt nettverk av frivillige tannpleiere, tannleger og tannteknikere som bistår med sine kompetanser i Etiopia. Med utgangspunkt i Addis Abeba hvor organisasjonen også har flere flotte, dedikerte frivillige medarbeidere, samarbeider organisasjonen med tannlegeutdanningen ved Universitetet i Addis og avhjelper pasienter med graverende tannhelseproblemer i bo- og omsorgssenteret Makedonia, i fengsler og på barnehjem. Tannhelse uten grenser er også i gang med arbeid på Jamaica, hvor de også har lokale medarbeidere som jobber gratis for å bedre tannhelsen blant fattige.


Kreativitet og omsorg skal belønnes! Tannhelsen blant den norske befolkningen blir stadig bedre. Men det gjelder ikke for alle. Derfor er det stadig nødvendig med nyorientering på tiltak og virkemidler innen oral helse. Det forebyggende tannhelsearbeidet må stadig fornyes og aktualiseres. Zendium vil fortsette å oppmuntre til nyskapende forebyggende innsats innen oral helse. Zendiumprisen er ment som en stimulans og anerkjennelse til personer eller grupper som vil «gjøre en forskjell» innen forebyggende tannhelsearbeid.

Det er en stor ære og anerkjennelse av vårt helsefremmende, ideelle arbeid. Vi ønsker å takke styret, alle frivillige, medlemmer, sponsorer og alle andre som hjelper TUG på vår vei

bottom of page