top of page

Gir nye smil i Etiopia

Artikkel publisert i Den Norske Tannlegeforeningens tidsskrift, Tidene.

Tekst og foto: Torbjørn Wilhelmsen


Nor Tannlegeforen Tid

2020; 130: 544—8

Tannhelse uten grenser er i denne sammenheng en svært, svært liten organisasjon. Men for de pasientene som får hjelp av dem, har det enorm betydning. 


Det er ikke bare tannleger som er involvert i det norskledete tannhelseprosjektet. Hele tannhelseteamet er involvert. Sommeren 2019 la en gruppe på 18 av gårde fra Gardermoen, bestående av tre tannteknikere, to tannpleiere, to tannhelsesekretær og åtte tannleger. I tillegg var det med to kommunikasjonsmedarbeidere og en tekniker. De var på jobb i Addis Abeba i 14 dager, og resultatet av innsatsen var meget synlig da Tidende besøkte Addis Abeba i begynnelsen av desember samme år.


Tannhelse er luksus

Tannhelse uten grenser startet opp for tre år siden og jeg har vært med fra starten av, forteller Abdela Oumer, som selv er utdannet tannlege, og fungerer som lokal koordinator i Addis.


– Jeg ble utfordret på slutten av studiene om å bli med som frivillig, og det har jeg aldri angret på. Dette er svært inspirerende, forklarer Abdi, som er hans korte kallenavn blant venner. Og de har han mange av. – Tannhelse er ansett som luksus av mange i Etiopia. Det må vi forstå ut fra det faktum at fattigdommen er stor. Det fører likevel til enorm etterspørsel etter tannbehandling, og behovene er enda større på landsbygden enn det vi ser her i Addis. Men også her er det grupper som er ekstra underpriviligerte. Blant annet innsatte i fengsel. Vi fikk vite om en fange som hadde enorme smerter i munnen. Vi tok kontakt med ham og fikk undersøkt ham. Det endte med komplett ekstraksjon. Siden fikk han full protese og er nå etter omstendighetene, en lykkelig mann. 


SMIL: Tannhelse uten grenser har skapt mange nye smil blant beboerne på pleie- og omsorgssenteret Makedonia. Her er den lokale koordinatoren og tannlegen, Abdela Oumer, sammen med en av de mange som fikk god hjelp av Tannhelse uten grenser sommeren 2019.


Abebech Gobena barnehjem

Siktemålet er å utvide virksomheten til flere byer og regioner i Etiopia. Selv om tannhelsen mange steder er forholdsvis god, fører likevel grov feilernæring til betydelige problemer. Mange steder er det populært blant barn å tygge på stengler fra sukkerplanter. Det kan bli i overkant mye lørdagsgodt på disse barna, med tilhørende karies som resultat. Det er også tusenvis av gatebarn bare i Addis, og i tillegg til alle andre problemer dette medfører, er det en betydelig utfordring å drive med opplæring og annet forebyggende tannhelsearbeid i denne gruppen. Desto mer oppløftende var det å besøke barnehjemmet Abebech Gobena

Barnehjemmet bærer navnet til kvinnen som omtales som Afrikas Mor Teresa. Abebech Gobenas far ble drept da hun var seks år. Da hun var ti år, ble hun giftet bort. Hun klarte å stikke av fra ektemannen og slo seg ned i Addis Abeba hvor hun skaffet seg både utdannelse og jobb. Under en pilegrimstur i 1973 kom hun inn i et område med stor hungersnød. Her fant hun et barn ved siden av sin døde mor. Det endte med at hun tok dette barnet og 20 andre barn med seg tilbake til Addis. Dette ble starten på et stort og meget omfattende humanitært arbeid som omfatter blant annet empowerment av kvinner, et sykehus, og utviklingsarbeid innen jordbruk. I 1980 etablerte hun stiftelsen Agohelma (www.agohelma.org) som er paraply for alle virksomhetene etter at Abebech Gobena nå har trukket seg tilbake på grunn av høy alder.


– Vi har 38 barn på vårt eget barnehjem og rundt 200 barn som er plassert i fosterhjem i Etiopia, forklarer informasjonslederen i stiftelsen, Yitbarer Tekalign.


– Vi legger stor vekt på at barna skal tilbake til sin nære familie eller slektninger i landsbyen de kommer ifra. Vi mener repatriering er en viktig strategi for å både ansvarliggjøre lokalsamfunn, og for at barnet skal få vokse opp i trygge omgivelser der de kommer fra.


– Gjennom årene er rundt 12 000 barn blitt støttet av organisasjonen og 1,5 millioner mennesker har hatt direkte eller indirekte nytte av stiftelsens arbeid.


– I sommer besøkte tannhelseteamet fra Norge barnehjemmet. Tiden ble brukt både til opplæring av ansatte og til behandling av barn, forteller Abdi.


Trykk her for å lese hele artikkelen ( www.tidene.no)bottom of page