top of page

Årets første prosjekt

Dag 1
For ett år siden dro TUG på en studietur til Jamaica for å se på mulighetene for å starte et prosjekt der. 6 måneder senere var vi 7 frivillige som gjennomførte 2 uker med pilotprosjekt. Nå, 6 måneder senere igjen, er i stolte over å si at vi igjen har et TUG team som jobber frivillig på Jamaica. Mye har skjedd på ett år 😊! I løpet av året har vi fått gode kontakter på Jamaica og vi samarbeider godt med de lokale. Vi fokuserer på å jobbe forebyggende og er igang med å implementere tannbørste prosjektet "Wash and brush" på 2 lokale skoler.

🇯🇲✨🌺🌴Årets første TUG team består av (fra venstre):

Line Omland, Benedikte Fagernes, Wuba Kassahun, Tone Hokland og Long Nguyen.


Day 1

🇬🇧One year ago TUG went on a study trip to Jamaica. 6 months later we were 7 volunteers who completed a 2 week long pilot project. Now, 6 months later again, we are proud to say that we again have a TUG team that is volunteering in Jamaica. A lot has happened in one year😊! During the year we got good contacts in Jamaica and we cooperated well with the locals. Our main focus is on preventative work and we are currently implementing our toothbrush project "Wash & Brush" at 2 local schools.

🇯🇲✨🌺🌴 This years first TUG team (from left): Line Omland, Benedikte Fagernes, Wuba Kassahun, Tone Hokland og Long Nguyen.

bottom of page