top of page

Om oss

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon som arbeider for å fremme oral helse i land med dårlig tannhelsetilbud. 

En gruppe frivillig tverrfaglig tannhelsepersonell reiser og hjelper dem som har størst behov for behandling

TUG.

Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig hjelpeorganisasjon som arbeider for å fremme oral helse i land med dårlig tannhelsetilbud. 

 

Frivillig helsepersonell utfører gratis behandling, profylaktisk arbeid og undervisning i oral helse, og dekker selv alle egne utgifter knyttet til prosjektet. Vårt hovedfokus er å utføre pasientbehandling. Vi er opptatt av å bevare tenner fremfor å fjerne dem, samtidig som vi har et stort fokus på profylakse. Mye har skjedd siden oppstarten da Wuba Kassahun stiftet Tannhelse Uten Grenser i 2016. Vi har blant annet fått en større medlemsmasse og mer omtale, og dermed fått på plass flere sponsoravtaler og donasjoner. Dette gjør at vi nå kan videreutvikle organisasjonen og på denne måten hjelpe flere. 

MISJON & VISJON.

Vi jobber aktivt for å ha et bærekraftig prosjekt som bidrar til å skape forankring og kapasitetsbygging i de utviklingslandene hvor vi jobber, samt undervise i sammenhengen mellom oral helse og generell helse. 

Det er TUG sin visjon å arbeide helsefremmende, utføre forebyggende tannpleie, gi akutt behandling der det er behov samt gjenskape funksjonelt bitt på pasienter som mangler flere tenner. Dette gjøres gjennom et tverrfaglig samarbeid. TUG har som visjon å ha hjelpeprosjekter i alle verdens kontinenter.

TUG STYRET.

Presentasjon av nytt styre som ble valgt under årsmøtet i oktober 2020.

Denne flotte gjengen med frivillige ildsjeler skal drive organisasjonen fremover de neste to årene. 

VÅRE SPONSORER.

TAKK TIL VÅRE SPONSORER, SOM GJØR ARBEIDET MULIG.

Galleri.

bottom of page