top of page
IMG_20190811_135729.jpg

Jamaica

Vi i Tannhelse Uten Grenser er glade og stolte over å kunne bidra til en bedre tannhelse på Jamaica. Dette pilotprosjektet er basert på “outreach”(feltarbeid) programmer i forskjellige utkantstrøk av landet.

Hvorfor Jamaica?

Jamaica er et land med stor mangel på tannhelsepersonell, og manglende opplæring gjør at mange har dårlig munnhygiene og dårlig oral helse. Under studieturen i januar så vi at det er høy frekvens av tannkaries blant skolebarna. Problemet er mer alvorlig i utkantstrøk, og derfor bestemte vi oss for å fokusere prosjektet i disse områdene. Vi bruker våre mobile, dentale uniter og annet mobilt dentaltutstyr for å tilby tannbehandling og opplæring i oral hygiene og prosjektet er hovedsakelig basert på feltarbeid. 

 

På landsbygda på Jamaica har de fleste aldri besøkt en tannlege eller en tannhelsearbeider før. Når de besøker oss finner vi ofte tenner som er ødelagte på grunn av karies og kan derfor ikke reddes. Denne typen tenner er ofte vanskelige å få ut og krever kirurgi, tålmodighet og godt team- arbeid for et vellykket resultat. 

I vestlige land er vi vant med å ha tilgang til profesjonell tannbehandling. Vi tar forebygging av tannsykdom som en selvfølge og årlig tannsjekk kan føles som en sur plikt for mange.  I mange utviklingsland er virkeligheten annerledes. Store deler av befolkningen er tvunget til å leve med tannsmerter eller søke hjelp hos selvlærte gate-tannleger.  Barn blir ofte behandlet under primitive forhold som kan føre til livstruende infeksjoner hos pasienten. 

Vil du vite mer?

Involver deg!

Tannhelsehjelp til de som trenger det !

bottom of page