top of page
Screenshot_20200105_191211_edited.jpg

Don't Spread Red

Kryssinfeksjonkontroll har alltid vært en viktig del av TUG sitt arbeid.  Å hindre smitte mellom pasient og behandler, og fra pasient til pasient, er et av TUGs viktigste fokus. “

 

Don’t spread red” er et prosjekt TUG startet i 2018 i regi av Federico Brunner. Prosjektet ble startet som et pilotprosjekt i Etiopia for å opplyse om hvordan smitte skjer - og viktigheten av kryssinfeksjon-kontroll. Det ble laget instruksjonsvideoer til bruk i opplæring av lokalt personell og studenter, og vi delte klinikk og steril inn i ulike soner. Fargene grønn, gul og rød (trafikklys)  symboliserer sterilt, rent og usterilt. 

Da vi kom tilbake til Universitetet i Addis sommeren 2019 fikk vi både se og høre at tiltaket var vellykket. Plakatene vi hadde hengt opp over de ulike sonene “ grønt- gult-rødt” var fortsatt i bruk og de lokale hadde fått en ny forståelse av “rød”.  


 

Protokoll RAV

Federico Brunner Torres holder foredrag for både de lokale tannlegene, sekretærene og tannlegestudentene ved Universitetet i Addis Abeba sommeren 2019. 

Han har vært en viktig bidragsyter i å implementere rutiner for kryssinfeksjonskontroll på Univeristetet i Addis Abeba, Etiopia. 

Federico er en spansktalende tannlege og "RAV" står for fargene rødt(rojo), gul(amarillo) og grønn(verde) og er laget for å gi en enkel forståelse av kryssinfeksjon og smittevern. Se videoen for mer informasjon. 

Vil du vite mer?

Involver deg!

Tannhelsehjelp til de som trenger det !

Skjermbilde 2020-10-29 kl. 14.29.58.png
bottom of page